Hãy theo dõi CTV này để cập nhật những thông báo mới nhất từ BQT nhé các bạn

Tin tức Xem thêm ...
Khắc phục lỗi "Không thể kết nối tới máy chủ"
[2017-11-11]
Hiện có 1 số bạn khi giải nén hoặc trong quá trình chơi vì 1 lý do nào đó làm client VĐK bị lỗi dẫn tới không vào game được, khi vào game bị báo lỗi "Kết nối máy chủ thất bại". Để khắc phục...
Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 7x-Hacker Trung tướng 4
2 VN_WINzOFF Trung tướng 4
3 B_MONZ... Trung tướng 4
4 BQT-AnhDz Trung tướng 4
5 »Thàñh« Trung tướng 4
6 »ßùnÇüaEm« Trung tướng 4
7 ¶üñg£à¶ä¶Çå Trung tướng 4
8 -[Q]uangBTL- Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 »JØB«ÐäïÇä Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4