Tin tức Xem thêm ...

Đã trả thưởng sự kiện tuần từ 06-13/04/2015

Ngày đăng tin : [2015-04-13]

Chào các bạn!


Chúng tôi đã trả thưởng sự kiện tuần từ 06/04/2015 tới 13/04/2015. Các bạn được thưởng có thể kiểm tra tài khoản để xác nhận.

Sự kiện tiếp theo như đã thông báo sẽ được chúng tôi tiến hàng trong thời gian tới.

BQT VĐK kính báo!

Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 7x-Hacker Trung tướng 4
2 VN_WINzOFF Trung tướng 4
3 B_MONZ... Trung tướng 4
4 BQT-AnhDz Trung tướng 4
5 »Thàñh« Trung tướng 4
6 »ßùnÇüaEm« Trung tướng 4
7 ¶üñg£à¶ä¶Çå Trung tướng 4
8 -[Q]uangBTL- Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 »JØB«ÐäïÇä Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4