Tin tức Xem thêm ...

Game đã hoạt động lại bình thường

Ngày đăng tin : [2017-09-29]

Chào các bạn!


Do bị lỗi đường truyền nên server VĐK bị gián đoạn ít phút, hiện tại game đã hoạt động ổn định trở lại.

Các bạn có thể vào game và chơi game bình thường.

Các bạn chú ý máy chủ 2 đã được gộp vào máy chủ 1 để game đông vui và dễ quản lý hơn. Ai đang chơi máy chủ 2 cần lên trang chủ, đăng nhập vào và chuyển tài khoản của mình sang máy chủ 1 như hướng dẫn.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 PG_PQT.2K1 Trung tướng 4
2 *GâuGâu* Trung tướng 4
3 PhungMinh Trung tướng 4
4 Ly` Trung tướng 4
5 »Träu« Trung tướng 4
6 KÉM¯DUYÊN¹ Trung tướng 4
7 AnhYêuSuBé Trung tướng 4
8 KïêüÄñhHërä Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 TLT_TRUM`v4 Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4