Tin tức Xem thêm ...

Các bạn nghĩ sao nếu VĐK mở PUBG?

Ngày đăng tin : [2018-04-06]

Chào các bạn!


Các bạn nghĩ sao nếu VĐK mở PUBG (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS) private tại Việt Nam?.

Các bạn hãy lên FaceBook của VĐK hoặc tham gia nhóm kín :


Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Xếp hạng Xem thêm ...
Máy chủ 1 Máy chủ 2
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 AnLol`.SEVER Trung tướng 4
2 *GâuGâu* Trung tướng 4
3 .........123 Trung tướng 4
4 Ly` Trung tướng 4
5 VuOcCho Trung tướng 4
6 ¬Åñh²§àiGøÑ° Trung tướng 4
7 QuangAWM.Nè Trung tướng 4
8 KïêüÄñhHërä Trung tướng 4
9 zzZaiZaizz Trung tướng 4
10 »JØB«ÐäïÇä Trung tướng 4
STT TÊN CẤP ĐỘ
1 #TOP.SUPER Trung tướng 4
2 »ThuyTrang« Trung tướng 4
3 Çha÷RUDO Trung tướng 4
4 ¬ßåø÷£ê Trung tướng 4
5 F_CINDY.DT Trung tướng 4
6 ¬Ngáo¹¹°² Trung tướng 4
7 #YUI.SUPER Trung tướng 4
8 SóiHoang Trung tướng 4
9 ¬Smile Trung tướng 4
10 ¬ÑößïTä¹¹º² Trung tướng 4